top of page

Biz Kimiz ?

Her gün direkt sorunları gözlemleyen sağlık hizmeti aktörleri maalesef inovatif çözüm
üretme tarafına geçmekte zorlanmaktadır. Bu da günlük pratikte kullanılmayan bazı
çözümlerin üretilmesine neden olmaktadır.
En özgür çözüm üretme yönteminin girişimcilik olduğuna inanıyoruz. Var olma amacımız
sağlık girişimciliğinin, sağlık hizmeti aktörleri tarafından üretilmesini desteklemektir.
Sağlık eğitim müfredatı girişimcilik ve inovatif düşünme becerileri kazandırma konusunda
yetersizdir. Sağlık girişimciliği ekosistemi yetersiz olduğu için, gençlerin bu alanda iyi
örnekler ve yol gösterici kişilerle tanışma imkanı kısıtlıdır.
Bu alanda uzun vadeli değişimin olması için gençleri merkeze alan bir yaklaşıma ihtiyaç
vardır. Medipreneurs, sağlık girişimciliği ekosisteminde kuracağı destek ağıyla, sağlık
bilimleri öğrencilerine girişimcilik eğitimleri vermek ve network sağlamak için
kurulmuştur.

bottom of page